Skip to main content

“Mutlu Çalışanlarla Sürdürülebilir Bir Dünya” amacını benimsiyoruz.

Yeşilova Holding olarak vizyonumuz ve bu yolda ilerlerken kullandığımız parola, değerlerimiz ve ilkelerimiz ile ayak izimizin bulunduğu her faaliyet alanında “Mutlu Çalışanlarla Sürdürülebilir Bir Dünya” amacını benimsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda çevresel, sosyal, ekonomik sürdürülebilirliği 3 ana stratejimiz arasına alarak tüm şirketlerimizde ve tüm iş süreçlerimizde iş yapış şekline getiriyoruz.

Bütünsel Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Yönetişim

Stratejik planlama
Risk yönetimi
Etik ve Davranış Kuralları
Tedarik zinciri davranış kuralları
Yasalara uyum
Müşteri beklentilerine uyum

Sosyal

Çalışma koşulları ve insan hakları
Çeşitlilik ve fırsat eşitliği
İş sağlığı ve güvenliği
Paydaş memnuniyeti
Çalışan bağlılığı
Bilgi güvenliği
Ürün kalite ve güvenliği
Sosyal Sorumluluk

Çevresel

Doğal kaynakların verimli kullanımı
Karbon emisyonu ve iklim değişikliği etkileri
Enerji yönetimi
Atık yönetimi
Su ve atık su yönetimi

Ekonomik

Ar-Ge, İnovasyon, İş yaratma
Verimlilik
Tedarik zinciri yönetimi
Hammadde tedarik ve verimliliği
Müşteri memnuniyeti

Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz

01

2020

Birleşmiş Milletler ve küresel aile şirketi topluluğu arasındaki türünün ilk örneği olan UNCTAD ve Aile Şirket Ağı (FBN), "Sürdürülebilir Kalkınma için Aile Şirketi (FBSD)" Küresel Girişimi'nin imzacısı olduk.

02

2021

Stratejik Dönüşüm çalıştaylarımızı gerçekleştirdik. Sürdürülebilirliği 3 ana stratejimiz arasına alarak tüm iş süreçlerimize dahil ettik.

03

2022 İlk 6 Ay

Önceliklendirdiğimiz SKA’ları ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı projelerimizi belirledik. İş Etiği ve Davranış Kurallarımızı, Politikamızı ve Sürdürülebilirlik Yol Haritamızı belirledik. Taider Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Değerlendirmesine katıldık. Kurumsal Yönetişim ve Çalışanlar kategorisinde 2 ödülle çalışmalarımızı taçlandırdık.

04

2022 İkinci 6 Ay

UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) katılımcısı ve WEPs’in (Kadını Güçlendirme Prensipleri) imzacısı olduk.