Corporate Social Responsibility Policy

CANEL Otomotiv A.Ş. benimsediği politika ile;

Kurumsal kültürümüzün yapı taşları olan değerlerimiz ile tüm faaliyetlerimizde Çalışanlar, Toplum, Çevre ve Paydaşlarımıza karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim ilkesi olarak taahhüt ederiz.

Sürdürülebilir Başarı için temel değerimizin insan haklarına saygılı davranmak ve bunlara uyulmasını teşvik etmektir.

Kurum içinde ve kurumsal olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde; çalışanlarımıza dürüst ve adil davranır, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

Çalışanlarımızın ‘’ Sağlıklarının Korunması için ‘’ faaliyetlerimiz kapsamında gereken tüm önlemleri alır, Sağlıklı Yaşam Programları gerçekleştirerek katılımı destekleriz.

Etik ve Davranış Kurallarına aykırı tüm yasa dışı uygulamaları reddederiz. Çalışanlarımızın davranış kurallarımıza uymasını bekler, her türlü dedikodu/bilgi sızıntısına karşı çıkarız.

Her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındayız. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Tacizden uzak bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ederiz. Bu nedenle, çalışanlarımızın taciz edilmesine tolerans göstermeyiz.

Sahtekârlıktan veya etik dışı davranıştan kaçınmak için mekanizmalar sağlar, dürüstlük ve hesap verebilirlik kültürünü teşvik ederiz.

Üretimin veya üretime ait işlemlerin hiçbir aşamasında çocuklar (18 yaş altı) istihdam edilemez.

Sosyal Sorumluluğumuz çerçevesinde; yukarıda belirtilen ilkelerimizin eksiksiz olarak uygulanması, Çalışanlarımızdan ve Paydaşlarımızdan beklentimiz ve öncelikli iş hedefimizdir.

Genel MÜDÜR
Umut ÖZDEŞ